Loan types

Loan Amount

300,000 – 1,000,000 AMD

Nominal interest rate

24%

Actual Interest Rate

35.2% -39.1%

Loan term

12 – 36 months
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
TERMS OF PROVISION AND TARIFFS
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300,000 – 1,000,000
DURATION 12 – 36 months
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 24%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 35.2% – 39.1%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 0.2%-0.4%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 1%-2%
LOAN REPAYMENT METHOD ANNUITY
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN Financing of fixed and circulating assets and other agricultural purposes
TO GET A LOAN YOU NEED TO SUBMIT
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
OTHER CONDITIONS REQUIRED TO GET A LOAN
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY.

Loan Amount

300,000 – 500,000 AMD

Nominal interest rate

24%

Actual Interest Rate

59%

Loan term

12 months
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
TERMS OF PROVISION AND TARIFFS
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300,000 – 500,000 AMD
DURATION 12 months
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 24%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 59,00%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 0,60%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 5%
LOAN REPAYMENT METHOD ANNUITY
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN CONSUMER PURPOSE
TO GET A LOAN YOU NEED TO SUBMIT
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
OTHER CONDITIONS REQUIRED TO GET A LOAN
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY.

Loan calculator

Հաճախորդների աջակցում

Հեռ։ +374 12 888 000

Email: [email protected]

Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 18։00

Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել