News

New branch

Dear customers, in order to be even closer to you and to make your comfort easier, we have opened a new branch in Erebuni community, at Titogradyan 2/1. The working hours of the branch are: Monday-Friday 09:00-19:45

Refer your friend and we will repay up to AMD 5,000 from your loan

Dear costumers, if you receive a massage with the content “Refer your friend…” then you can refer him and get a loan. If you qualify for this campaign and the loan is approved, we will repay up to AMD 5000 from your loan. You can find the details of the offer in the presented section “Offer” on our website with this link: https://www.ayo.am/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bf%d5%a5%d6%80/

MAKE your payment through TELCELL and Easy Pay terminals

Dear costumers, from now on you have the opportunity to make your payments through TELCELL and Easy Pay payment terminals.

Get the answer to your LOAN instantly

Ensuring the convenience of our customers, from now on “AYO” will inform your loan answer and limit decision at the same time. You willimmediately know the answer to your loan and the by visiting any of our branches or by calling.

Branches

Being the most accessible to customers living in our regions, we have our first branch at 12.2 Hanrapetutyan street, Armavir city, Armavir region.

Read more

Հաճախորդների աջակցում

Հեռ։ +374 12 888 000

Email: [email protected]

Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 19։45

Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի

PLEASE NOTE THAT THIS LOAN HAS A HIGH ANNUAL APR. THEREFORE, CONSIDER OTHER SIMILAR SERVICES AVAILABLE IN THE MARKET AND EVALUATE YOUR POSSIBILITIES OF PAYING OFF THE LOAN. Continue
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել