Վճարումներ

Վաղաժամկետ մարում

 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը (տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
 • Վճարումները կատարվում են հետևյալ հերթականությամբ․

  1) տույժ (առկայության դեպքում)

  2) սպասարկման վճար

  3) տոկոսագումար,

  4) մայր գումար։

 • Հաճախորդը իր ցանկությամբ իրավունք ունի տարաժամկետել վարկի վճարումը, վճարելով տարաժամկետման վճարը՝ համաձայն ընկերության կողմից հաստատված սակագների։
 • Հաճախորդը վարկային պարտավորության վճարումները կատարում է անկանխիկ ընկերության հաշվեհամարին Ռեկվեզիտ http://ayo.am/
Ստացող Այո ՈւՎԿ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 02814808
Իրավաբանական հասցե ք․Երևան, Սարյան 12, բն.3
Բանկային տվյալներ Ակբա Բանկ, ԲԲԸ 220559690106000
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ 163006776773

Խնդրում ենք վճարման նպատակ դաշտում ներառել վարկային պայմանագրի համարը, որի համար վճարում եք կատարում, հաճախորդի անուն, ազգանուն և վճարման տեսակը /հերթական մարում, տարաժամկետման վճար կամ վաղաժամկետ մարում/։

Հաճախորդների աջակցում

Հեռ։ +374 12 888 000

Email: [email protected]

Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 18։00

Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել