Վճարումներ

Վաղաժամկետ մարում

 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը (տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ.

  1) սպասարկման և այլ վճարներ,

  2) տոկոսագումար,

  3) մայր գումար:

 • Վճարումները կատարվում են հետևյալ հերթականությամբ․

  1) տույժ (առկայության դեպքում)

  2) սպասարկման վճար

  3) տոկոսագումար,

  4) մայր գումար։

 • Հարգելի՛ հաճախորդ, եթե «ԱՅՈ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում ունեք մեկ և ավել վարկային պարտավորություն, կատարված վճարումները անկախ պարտավորության նպատակ դաշտում նշված կամ աշխատակցին նշած պահանջից, առաջնահերթ ուղղվելու են ժամկետանց պարտավորության մարմանը։
  Հաճախորդը վարկային պարտավորության վճարումները կարող է կատարել բանկային փոխանցմամբ՝ ընկերության հաշվեհամարներին՝
  ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ` 163006776773
  ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ` 220559690106000
  ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ՝ 2474402752350010
  Ինչպես նաև հաճախորդը կարող է կատարել վճարումներ մեր մասնաճյուղերում և TELCELL և EasyPay վճարային տերմինալների միջոցով: Ռեկվեզիտ http://ayo.am/
Ստացող Այո ՈւՎԿ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 02814808
Իրավաբանական հասցե ք․Երևան, Սարյան 12, բն.3
Բանկային տվյալներ Ակբա Բանկ, ԲԲԸ 220559690106000
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ 163006776773
Արդշինբանկ ՓԲԸ 2474402752350010

Խնդրում ենք վճարման նպատակ դաշտում ներառել վարկային պայմանագրի համարը, որի համար վճարում եք կատարում, հաճախորդի անուն, ազգանուն և վճարման տեսակը /հերթական մարում, վաղաժամկետ մարում/։

Հաճախորդների աջակցում

Հեռ։ +374 12 888 000

Email: [email protected]

Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 19։45

Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել