Նորություններ

Արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության բաց մրցույթ

«ԱՅՈ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն, անցկացնում է աուդիտորական ծառայություն իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթ /այսուհետ՝ Մրցույթ/ 2022 թվականի Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացման համար։ Մրցույթի հայտերն ընդունվում են «ԱՅՈ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան, Սարյան 12 հասցեում, սկսած 2023թ. հունվարի 13-ից մինչև 2023թ. հունվարի 30-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10.00-17.00: Աուդիտորները մրցութային առաջարկությունները պետք է ներկայացնեն 2 /երկու/ փաթեթով`սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Առաջին փաթեթում ներկայացվում են աուդիտորական ծառայության տեխնիկական, երկրորդում` ֆինանսական կողմերին վերաբերող առաջարկությունները: Մրցութային առաջարկների գնահատման ֆինանսական չափանիշը աուդիտորական ծառայության արժեքն է ՀՀ դրամով /բոլոր կիրառելի հարկերը և այլ ծախսերը ներառյալ/, իսկ տեխնիկական չափանիշները հետևյալն են` աուդիտորի ՀՀ-ում ճանաչվածության աստիճանը (հեղինակությունը) աուդիտորի աշխատանքային փորձը աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աշխատակիցների որակավորման մակարդակը աուդիտորական ստուգման իրականացման մեթոդները աուդիտի անցկացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները աուդիտի ընդգրկման բնագավառները: Աուդիտորական աշխատանքները պետք է ներառեն` ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տեղեկատվության և բացահայտումների հիմքերի հետազոտումը թեսթային հիմունքներով ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, ընկերության ղեկավարության կողմից կատարված էական գնահատումների և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման գնահատումը աուդիտորական եզրակացության և աուդիտորական հաշվետվության (նամակ ընկերության ղեկավարությանը) կազմումը: Աուդիտի ընդգրկման բնագավառներն են` Ընկերության հաշվապահական հաշվեկշիռը, հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքները, սեփական կապիտալում փոփոխությունների, դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները և ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները: 2022 թվականի աուդիտորական ստորագրված եզրակացությունը, աուդիտ անցած ստորագրված ֆինանսական հաշվետվությունների հետ միասին պետք է ներկայացվի Ընկերության իրավասու մարմնի հաստատմանը ոչ ուշ քան 2023 թվականի մայիսի 31-ը: Աուդիտը պետք է իրականացվի ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված Աուդիտի ստանդարտներին, հաշվապահների միջազգային ֆեդերացիայի կողմից հրատարակված աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն և կհաստատվեն մինչև 2023թ. փետրվարի 10-ը: Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Ուղղորդի՛ր Ընկերոջդ և մենք կմարենք քո վարկից մինչև 5․000 դրամ

Սիրելի՛ հաճախորդներ, եթե ստացել եք Ուղղորդի՛ր Ընկերոջդ բովանդակությամբ հաղորդագրություն, ապա կարող եք ուղղորդել Ձեր Ընկերոջը, ստանալ Նվազող տոկոսադրույքով սպառողական կամ Սպառողական Վարկ։ Այս արշավին համապատասխանելու և վարկի հաստատվելու դեպքում մենք կմարենք Ձեր վարկից մինչև 5․000 դրամ։ Առաջարկի վերաբերյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքում ներկայացված Օֆերտայում այս հղումով՝ https://www.ayo.am/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%bf%d5%a5%d6%80/

Կատարի՛ր վճարումդ TELCELL-ի և EasyPay-ի միջոցով

Սիրելի՛ հաճախորդներ, այսուհետ ունեք հնարավորություն կատարելու Ձեր վճարումները TELCELL և EasyPay վճարային տերմինալների միջոցով։

Ստացի՛ր ՎԱՐԿիդ պատասխանը ակնթարթորեն

Ապահովելով մեր հաճախորդների հարմարավետությունը, «ԱՅՈ»- ն այսուհետ կտեղեկացնի Ձեր վարկի պատասխանի և սահմանաչափի մասին որոշումը նույն պահին։ Այցելելով մեր մասնաճյուղերից ցանկացածը կամ զանգահարելով, Դուք ակնթարթորեն կիմանաք Ձեր վարկի պատասխանը և սահմանաչափը։

Վերջին Նորություններ

Նոր մասնաճյուղ

Առավել հասանելի լինելով մեր մարզերում բնակվող հաճախորդներ մենք ունենք մեր առաջին մասնաճյուղը Արմավիրի մարզում, Արմավիր քաղաք, Հանրապետության փողոց 12․2 հասցեում։

Կարդալ ավելին

Հաճախորդների աջակցում

Հեռ։ +374 12 888 000

Email: [email protected]

Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 17։45

Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել